เบทาโกร 215 อาหารไก่พื้นเมืองระยะ 3 สัปดาห์-ส่งตลาด บรรจุ 30 กิโลกรัม

฿380.00

  • เบทาโกร 215 อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิชเม็ด อาหารไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง อายุ 3 สัปดาห์ – ขาย
  • มีการเลือกใช้วัตกดิบที่เป็นแหล่งโปรตีน คือ ปลาป่นมีและพลังงาน ที่มีประโยชน์ คือ ข้าวโพด ทำให้ไก่เนื้อสามารกนำไปใช้ประโยชน์ และมีการเจริญเติบโตดี
  • ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงรอดในไก่เล็กและเสริมสร้าง โครงสร้าง ทำให้ไก่เนื้อได้น้ำหนักดี และอายุการเลี้ยงสั้น
  • มีลักษณะเม็ดอาหารที่เหมาะสำหรับการกินของไก่ในแต่ละช่วง
  • ในสูตรอาหาร มีสารอาหารตามความต้องการของไก่เนื้อที่เลี้ยงในเมืองไทยโดยเฉพาะ
  • ผ่านการทดลองและคำนวณสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารสัตว์โดยเอพาะ
  • ปลอดภัยจากสารพิษ และสารปนเปื้อน ที่อาจจะติดมากับวัตถุดิบ
  • คุณภาพอาหารสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์ อาหารไก่พื้นเมือง เบทาโกร 215

     อาหารพื้นเมือง เบทาโกร เป็น อาหารสูตรพิเศษที่ผลิตจากวัตถุดิบ ที่เน้นแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์และปลาป่นคุณภาพสูง เพื่อให้ไก่เนื้อ มีอัตราการแลกเนื้อที่ดี และระยะเวลาสั้นลง และเพื่อให้ไก่เนื้อโตให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐานของสายพันธุ์ และสภาพการเลี้ยงไก่เนื้อในเมืองไทย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร ไก่เนื้อ / Product Information For Broiler Feeds
เบอร์อาหาร
(Product Code)
ลักษณะ อาหาร
(Type of Food)
ช่วง การใช้งาน
(Description)
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
(Specification of Food)
%โปรตีน
% Protein (Min)
% ไขมัน
% Fat (Min)
% กาก
% Fiber (Max)
% ความชื้่น
% Moisture (Max)
ขนาดบรรจุ
(Packing)
กก./ถุง
Kgs/Bag
เบทาโกร 215
เม็ดแตก
Crumble
ไก่พื้นเมืองอายุ 3สัปดาห์ขึ้น
Age 3 weeks
14
3
5
13
30
เบทาโกร 215S
เม็ด 
Pellet
ไก่พื้นเมือง 3 - 6สัปดาห์
Age 3-6 weeks
14
3
5
13
30