เบทาโกร 842 อาหารปลากินพืชกลาง ปลารวม โปรตีน 15.5 %

฿335.00

อาหารปลากินพืช ชนิดเม็ดลอยน้ำ ปลานิลกลาง (1-3 เดือน) คุณภาพสูง มีความน่ากินสูง กินแล้วโตวัย แข็งแรง ผลิตจากบริษัท CPF คุณภาพมาตรฐานโลก

อาหารปลากินพืช เบทาโกร 842

แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เบทาโกร 841 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลเล็ก (35-40 วัน) 18 3 10 12
842 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลกลาง (1-3 เดือน) 15.5 3 10 12
843 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 15.5 3 10 12