เบทาโกร 004 อาหารวัวนมระยะให้นม โปรตีน 16 %

฿350.00

ข้อดีของอาหารโคนม เบทาโกร 004

  • อาหารโค เบทาโกร เป็นอาหารโค ชนิดเม็ดคุณภาพสูง มีการคัดเลือกวัตถุที่มีคุณภาพ
  • ผ่านกระบวนการอัดเม็ด ทำให้อาหารโคเบทาโกร ผ่านความร้อนช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสิ่งที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ อาหารโคเบทาโกร ทุกช่วงการใช้ ยังมีขนาดเม็ดเล็ก ประมาณ 4 มม. อัดเม็ดแน่นแข็ง กินดี กินนาน ไม่ยุ่ยง่าย
  • มีกลิ่นหอม จากวัตถุดิบคุณภาพ และมีโมลาส ทำให้สามารถช่วยกระตุ้นการกินของโคนม
  • เหมาะสำหรับวัวช่วงให้นม เลี้ยงลูก น้ำนมดี ลดอาหารไข้นม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารโค / Product Information For Cattle Feeds 

เบอร์อาหาร
(Product Code)
ลักษณะ อาหาร
(Type of Food)
ช่วง การใช้งาน
(Description)
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
(Specification of Food)
% โปรตีน
% Protein (Min)
% ไขมัน
% Fat (Min)
% กาก
% Fiber (Max)
% ความชื้น
% Moisture (Max)
เบทาโกร 004
Betagro 004
เม็ด
Pellet
โคระยะอุ้มท้องและระยะให้นม
Dairy Cows (Gestation, Lactation)
16 3 12 13
เบทาโกร 004S
Betagro 004S
เม็ด
Pellet
โคระยะอุ้มท้องและระยะให้นม
Dairy Cows (Gestation, Lactation)
18 3 13 13