อาหารโครุ่น ทานตะวัน 914 สำหรับโคอายุ 6 เดือน บรรจุ 30กก. 14% โปรตีน

฿320.00

ผลิตภัณฑ์ อาหารโคทานตะวัน  อายุ 6 เดือน ขึ้นไป กินดี กินแล้วอ้วน คุณภาพเยี่ยม

             อาหารโค ไทยฟูดส์ (ทานตะวัน) เป็นอาหารโค ชนิดเม็ดคุณภาพสูง มีการคัดเลือกวัตถุที่มีคุณภาพ และผ่านกระบวนการอัดเม็ด ทำให้อาหารโคทานตะวัน ผ่านความร้อนช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสิ่งที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ นอกจากนี้ อาหารโค ทานตะวัน ทุกช่วงการใช้ ยังมีขนาดเม็ดเล็ก ประมาณ 4 มม. อัดเม็ดแน่นแข็ง มีกลิ่นหอม ทำให้สามารถช่วยกระตุ้นการกินของโค และสามารถใช้เสริมทดแทน ในกรณีที่ขาดแคลนอาหารหยาบหรือใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารโค / Product Information For Cattle Feeds 

เบอร์อาหาร
(Product Code)
ลักษณะ อาหาร
(Type of Food)
ช่วง การใช้งาน
(Description)
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
(Specification of Food)
% โปรตีน
% Protein (Min)
% ไขมัน
% Fat (Min)
% กาก
% Fiber (Max)
% ความชื้น
% Moisture (Max)
ทานตะวัน 912 เม็ด
Pellet
ลูกโคหย่านม - 3 เดือน - 6 เดือน
12 3 9 13
ทานตะวัน 914 เม็ด
Pellet
ลูกโคอายุ 6 เดือน
Cattle Finisher Age over  6month
14 3 9 13