อาหารลูกโค Betagro 002 สำหรับลูก โคอายุ 3 เดือน – 6 เดือน บรรจุ 30กก.

฿320.00

ข้อดีของอาหารลูกโค อายุ 3-6 เดือน 002 โปรตีน 18 %

  • อาหารโค BETAGRO เป็นอาหารโค ชนิดเม็ดคุณภาพสูง มีการคัดเลือกวัตถุที่มีคุณภาพ
  • ผ่านกระบวนการอัดเม็ด ทำให้อาหารโคเบทาโกร ผ่านความร้อนช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสิ่งที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ อาหารโคเบทาโกร ทุกช่วงการใช้ ยังมีขนาดเม็ดเล็ก ประมาณ 4 มม. อัดเม็ดแน่นแข็ง กินดี กินนาน ไม่ยุ่ยง่าย
  • มีกลิ่นหอม จากวัตถุดิบคุณภาพ และโมลาส ทำให้สามารถช่วยกระตุ้นการกินของลูกโค
  • สามารถใช้เสริมทดแทน ในกรณีอาหารหยาบขาดแคลน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารโค / Product Information For Cattle Feeds 

เบอร์อาหาร
(Product Code)
ลักษณะ อาหาร
(Type of Food)
ช่วง การใช้งาน
(Description)
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
(Specification of Food)
% โปรตีน
% Protein (Min)
% ไขมัน
% Fat (Min)
% กาก
% Fiber (Max)
% ความชื้น
% Moisture (Max)
เบทาโกร 001
BETAGRO 001
เม็ด
Pellet
ลูกโคหย่านม - 3 เดือน
20 3 9 13
เบทาโกร 002
betagro 002
เม็ด
Pellet
ลูกโคอายุ 3-6 เดือน
Cattle Finisher Age over 3 months - 6month
18 3 9 13