มาสเตอร์ 5557 อาหารหมูแม่พันธุ์เลี้ยงลูกและน้ำหนักมากกว่า 90 กก. บรรจุ 30 กก.

฿450.00

อาหารหมูแม่พันธุ์ระยะให้นม บาลานส์ 957
พลังงานและโปรตีนสูง เพียงพอต่อการดำรงชีพและผลิตน้ำนม
วัตถุดิบย่อยได้ดี ดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
ควบคุมวัตถุดิบและระดับสารพิษจากเชื้อราเป็นพิเศษ
แม่หมูไม่สูญเสียน้ำหนักตัวในเล้าคลอดมากเกินไป ส่งผลการกลับเป็นสัดได้เร็วหลังอย่านม
มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง ไม่เครียด ผลิตน้ำนมได้มากเพียงพอ ส่งผลต่อขนาดครอกที่ใหญ่ขึ้นในครอกถัดไป และแม่หมูมีอายุการใช้งานนานขึ้น

อาหารหมูแม่พันธุ์ มาสเตอร์ 5557

คุณค่าทางอาหาร

  • โปรตีน 16 %

  • ไขมัน 3 %

  • กาก 10 %

  • ความชื้น 13 %

  • บรรจุ 30 กก.