มาสเตอร์ 5555 อาหารหมูเนื้อ สำหรับสุกรน้ำหนักเกิน 105 – ส่งตลาด

฿300.00

ข้อเด่นของอาหารสุกรขุน มาสเตอร์ 5555

 • มีระดับสารอาหารที่เหมาะสมกับหมูขุนระยะสุดท้าย
 • หมูสามารถใช้พลังงานจากอาหารได้เต็มที่ ไม่มากจน เหลือสะสมเป็นไขมัน
 • เหมาะสำหรับหมูช่วงรอขาย เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร และหมูไม่ชะงักการเจริญเติบโต

อาหารหมูน้ำหนักเกิน 90 กก.- ส่งตลาด บาลานส์ 5555

รายละเอียดสินค้า

 • มีระดับสารอาหารที่เหมาะสมกับหมูขุนระยะสุดท้าย
 • หมูสามารถใช้พลังงานจากอาหารได้เต็มที่ ไม่มากจน เหลือสะสมเป็นไขมัน
 • เหมาะสำหรับหมูช่วงรอขาย เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร และหมูไม่ชะงักการเจริญเติบโต
 • โปรตีน 12 %
 • ไขมัน 2 %
 • กาก 8 %
 • ความชื้น 13 %
 • บรรจุ 30 กก.