มาสเตอร์ 5504 โคระยะอุ้มท้องและระยะให้นม บรรจุ 30 กก.

฿305.00

ข้อดีของอาหารโคนม มาสเตอร์ 5504

  • อาหารโค มาสเตอร์ เป็นอาหารโค ชนิดเม็ดคุณภาพสูง มีการคัดเลือกวัตถุที่มีคุณภาพ
  • ผ่านกระบวนการอัดเม็ด ทำให้อาหารโคมาสเตอร์ ผ่านความร้อนช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสิ่งที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ อาหารโคมาสเตอร์ ทุกช่วงการใช้ ยังมีขนาดเม็ดเล็ก ประมาณ 4 มม. อัดเม็ดแน่นแข็ง กินดี กินนาน ไม่ยุ่ยง่าย
  • มีกลิ่นหอม จากวัตถุดิบคุณภาพ และโมลาส ทำให้สามารถช่วยกระตุ้นการกินของโคนม
  • เหมาะสำหรับวัวช่วงให้นม เลี้ยงลูก น้ำนมดี ลดอาหารไข้นม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารโค / Product Information For Cattle Feeds 

เบอร์อาหาร
(Product Code)
ลักษณะ อาหาร
(Type of Food)
ช่วง การใช้งาน
(Description)
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
(Specification of Food)
% โปรตีน
% Protein (Min)
% ไขมัน
% Fat (Min)
% กาก
% Fiber (Max)
% ความชื้น
% Moisture (Max)
มาสเตอร์ 5504
MASTER 5504
เม็ด
Pellet
โคระยะอุ้มท้องและระยะให้นม
Dairy Cows (Gestation, Lactation)
16 3 12 13
มาสเตอร์ 5509
MASTER 5509
เม็ด
Pellet
โคขุนอายุ 6 เดือน - ส่งตลาด
Cattle Finisher Age over 6 months - market
12 3 13 13