มาสเตอร์ 531 อาหารปลาดุกกลาง อายุ 1.5-3 เดือน บรรจุ 20 กก.

฿445.00

เบทาโกร 832 อาหารปลาดุกกลาง อายุ 1.5-3 เดือน บรรจุ 20 กก.

รายละเอียดสินค้า เป็นอาหารปลาดุกที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ได้รับการตรวจสอบ และคัดสรรเป็นอย่างดี ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันมัย จึงทำให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ทำให้ปลาเจริญเติบเร็ว ผิวปลาสีเหลืองสวย เป็นที่ต้องการของตลาด เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงปลาดุก โดยเฉพาะ แบ่งเป็น 3 ระยะตามขนาด และน้ำหนัก ได้แก่ ปลาดุกขนาดเล็ก ปลาดุกขนาดกลาง ปลาดุกขนาดใหญ่

คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมีและการจดทะเบียน

  • โปรตีน ไม่น้อยกว่า 30%
  • ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3%
  • กาก ไม่น้อยกว่า 8%
  • ความชื้น ไม่น้อยกว่า 12%
  • ขนาดบรรจุ 20 กก.
  • ชนิดเม็ด ลอยน้ำ (Float)