มาสเตอร์ อาหารไก่เนื้อระยะแรก เบอร์ 5512

฿450.00

อาหารไก่เนื้อ มาสเตอร์ เป็น อาหารสูตรพิเศษที่ผลิตจากวัตถุดิบ ที่เน้นแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์และปลาป่นคุณภาพสูง เพื่อให้ไก่เนื้อ มีอัตราการแลกเนื้อที่ดี และระยะเวลาสั้นลง และเพื่อให้ไก่เนื้อโตให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐานของสายพันธุ์ จึงมีการแบ่งอาหาร เป็น 3 ระยะ ตามสายพันธุ์และสภาพการเลี้ยงไก่เนื้อในเมืองไทย

ผลิตภัณฑ์ อาหารไก่เนื้อ มาสเตอร์

     อาหารไก่เนื้อมาสเตอร์ เป็น อาหารสูตรพิเศษที่ผลิตจากวัตถุดิบ ที่เน้นแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์และปลาป่นคุณภาพสูง เพื่อให้ไก่เนื้อ มีอัตราการแลกเนื้อที่ดี และระยะเวลาสั้นลง และเพื่อให้ไก่เนื้อโตให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐานของสายพันธุ์ จึงมีการแบ่งอาหาร เป็น 3 ระยะ ตามสายพันธุ์และสภาพการเลี้ยงไก่เนื้อในเมืองไทย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร ไก่เนื้อ / Product Information For Broiler Feeds
เบอร์อาหาร
(Product Code)
ลักษณะ อาหาร
(Type of Food)
ช่วง การใช้งาน
(Description)
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
(Specification of Food)
%โปรตีน
% Protein (Min)
% ไขมัน
% Fat (Min)
% กาก
% Fiber (Max)
% ความชื้่น
% Moisture (Max)
ขนาดบรรจุ
(Packing)
กก./ถุง
Kgs/Bag
มาสเตอร์ 5510
เม็ดแตก
Crumble
ไก่เนื้อแรกเกิด - อายุ 3สัปดาห์
Age 1 day - 3 weeks
21
3
5
13
30
มาสเตอร์ 5511
เม็ด 
Pellet
ไก่เนื้ออายุเกิน 3 - 6สัปดาห์
Age 3-6 weeks
19
3
5
13
30
มาสเตอร์ 5512
เม็ด 
Pellet
ไก่เนื้ออายุเกิน 6สัปดาห์ขึ้นไป
Age over 6 weeks
17
3
5
13
30