ราคาวัตถุดิบ ปี 2563

เดือนสิงหาคม 2563

กลับหน้ารวมราคาสินค้า แสดงราคาสินค้าทั้งหมด  ปลายข้าวเจ้า | รำสกัด | รำขาว | ข้าวโพดเม็ด | ปลาป่น | กากถั่วเหลือง | มัน 

Product NameWeekDatePriceUnitReference
มัน352020-08-247.30บาท/กกราคาทั่วไป
342020-08-177.20บาท/กกราคาทั่วไป
ข้าวโพดเม็ด352020-08-249.35บาท/กกราคาทั่วไป
342020-08-179.00บาท/กกราคาทั่วไป
ปลาป่น352020-08-2430.20บาท/กกราคาทั่วไป
342020-08-1730.20บาท/กกราคาทั่วไป
รำสกัด352020-08-247.50บาท/กกราคาทั่วไป
342020-08-177.50บาท/กกราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง352020-08-2414.10บาท/กกราคาทั่วไป
342020-08-1714.10บาท/กกราคาทั่วไป
รำขาว352020-08-249.80บาท/กกราคาทั่วไป
9.702020-08-179.70บาท/กกราคาทั่วไป
ปลายข้าวเจ้า352020-08-2411.70บาท/กกราคาทั่วไป
342020-08-1711.70บาท/กกราคาทั่วไป
ราคาพันธุ์สัตว์ WK 19 63 มาแล้วครับ

ราคา พันธุ์สัตว์ ปี 2563

Product NameWeekDatePrice(+/-)UnitReference
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.)162020-04-131900.0060.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-062000.0064.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์162020-04-1326.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-0626.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์162020-04-13127.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-06127.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31162020-04-1325000.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-0625000.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม162020-04-131500.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-061600.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์162020-04-13140.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-06140.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์162020-04-1323.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-0623.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย162020-04-136000.0060.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-066000.0064.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม)162020-04-131400.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-061500.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก162020-04-131800.0060.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-061900.0064.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ162020-04-136.500.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-068.500.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี.162020-04-1335.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-0635.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar162020-04-1310000.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
152020-04-0610000.000.00บาท/ตัวซีพีเอฟ(ประเทศไทย)