เราคือใคร

พะเยาปศุสัตว์ คือร้านอาหารสัตว์น้องใหม่ ในจังหวัดพะเยา จำหน่ายอาหารสุกร ไก่ ปลา อาหารสุนัข อาหารแมว อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด เรายังส่งเสริมการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่ ให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพที่ยังยืนให้กับลูกค้าของเรา

เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ร้านของเราเกิดขึ้นได้เพราะว่าการก่อตั้งขึ้นจากผู้ที่มีความรักในอาชีพปศุสัตว์ มีความเชี่ยวชาญด้านการขายอาหารสัตว์ การตลาดปลีกและส่ง มีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ไข่ เป้ดเนื้อ เป็ดไข่

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2563

 

ทำไมลูกค้าส่วนใหญ่ถึงเลือกเรา